Kan het Verenigd Koninkrijk nu wel of niet meer meedoen met de UPC?

B915071

Print pagina
Kan het Verenigd Koninkrijk nu wel of niet meer meedoen met de UPC?

BIE mei/juni 2017, p. 86-89, Stefan Molin: "Eind vorig jaar had de Britse regering al laten weten dat zij, ondanks de uitslag van het Brexit-referendum, onverminderd streefde naar ratificatie van de UPCA en het zo snel mogelijk operationeel maken van het Unified Patent Court (“UPC”). Daarmee zou het Verenigd Koninkrijk, terwijl het zijn uittreding uit de EU net in gang heeft gezet, zich onderwerpen aan de jurisdictie van het niet otot haar rechtsorde behorende UPC dat recht zal doen op basis van EU-recht, met erkenning van de voorrang van EU-recht en daarbij gebonden zal zijn aan de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJEU”)- een en ander ten koste van de rechtsmacht van de Britse nationale gerechten. Dit is opmerkelijk te noemen, aangezien de Britse regering tegelijkertijd zegt vastberaden te zijn “to bring an end to the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union in the UK”, en dit zelfs tot een van de leidende beginselen heeft gemaakt voor de uittreding en het aangaan van een nieuwe relatie met de EU. Aan de vraag waarom het Verenigd Koninkrijk desondanks zou willen deelnemen aan de UPCA en daar nu zelfs vaart mee wil maken, gaat de vraag vooraf die centraal staat in deze bijdragen, namelijk of de UPCA met deelname van het Verenigd Koninkrijk wel verenigbaar zal zijn met de EU-Verdragen als het Verenigd Koninkrijk strask geen EU-lidstaat meer is."