Noot Van Engelen en Jansen bij HR, High Point v KPN: "Door een centrale beperking herleeft een vernietigd Europees octrooi?"

Print this page 13-05-2020
B916045

Dick van Engelen (Ventoux), Ewout Jansen (Voetnoot Advocatuur): "Door een centrale beperking herleeft een vernietigd Europees octrooi?" Annotatie bij IEPT20200214, HR, High Point v KPN. Verschenen in BIE2020/2.

 

"De klacht kon volgens de Hoge Raad dan ook niet tot cassatie leiden, omdat dit onverlet laat “dat het zowel High Point als KPN vrijstaat om de geldigheid van het octrooi in beperkte vorm in een nieuw geding alsnog aan een inhoudelijke beoordeling te onderwerpen.” Als de Hoge Raad dat zegt dan is dat in beginsel zo. Toch komt de vraag op  of dat hier ook inderdaad wel zo is.

 

Het feit dat de rechtbank en het hof het octrooi in beperkte vorm niet inhoudelijk beoordeeld hebben, doet er immers niet aan af (en laat onverlet) dat de rechtbank “het Europees Octrooi EP 0 522 722 voor zover verleend voor Nederland” in zijn geheel vernietigd heeft. Het is waar dat de rechtbank alleen maar de destijds voorliggende vorm van het octrooi inhoudelijk beoordeeld heeft – en ook moeilijk anders kon, omdat er toen nog geen sprake was van welk hulpverzoek of welke centrale beperking dan ook – maar die inhoudelijke beoordeling vormt alleen maar het fundament voor de beslissing “het Europese octrooi” te vernietigen. Met die vernietiging moet “het octrooi” in de woorden van het Hof Den Haag geacht worden nooit te hebben bestaan en dat lijkt tot de conclusie te voeren dat “het Europese octrooi” door de vernietiging door de rechtbank van de aardbodem verdwenen is. Bij een gedeeltelijke vernietiging ligt dat mogelijk anders, omdat er dan een gedeelte van het octrooi overeind blijft staan, waarop dan mogelijk met een centrale beperking voortgebouwd kan worden. Het vonnis van de rechtbank laat er echter geen misverstand over bestaan dat – in de woorden van de rechtbank – “het doek” viel, niet alleen voor de hoofdconclusies 1 en 14, maar ook voor alle afhankelijke conclusies en dat “het Europees Octrooi EP 0 522 722” in zijn geheel werd vernietigd."

 

Lees de annotatie hier