Ondanks Brexit toch inwerkingtreding van het eenheidsoctrooi en het octrooigerecht in 2017

Print this page 20-04-2017
B914910

IER 2017/1, p. 1-2, J.C.S. Pinckaers, Ondanks Brexit toch inwerkingtreding van het eenheidsoctrooi (Unitary Patent) en het eengemaakt octrooigerecht (Unified Patent Court) in 2017: “Het Unitary Patent Package (UPP) bestaat uit onder meer Verordening 1257/2012 over het eenheidsoctrooi, Verordening 1260/2012 over het talenregime en de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (EOG), in vakjargon UPC Agreement (UPCA). Een snelle inwerkingtreding van het UPP is goed voor de innovatie, het concurrentievermogen en de economische groei in Europa.

 

[…]

 

De heersende mening, die mij juist voorkomt, is thans dat het HvJEU in zijn Advies 1/09 nergens zegt dat alleen EU landen kunnen deelnemen aan het UPC, maar benadrukt dat op geen enkele wijze afbreuk mag worden gedaan aan de hiervoor genoemde waarborgen, waaronder het primaat van het Unierecht en de plicht prejudiciële vragen te stellen. Mijn eerste indruk is dat het mogelijk moet zijn het UPP aan Brexit aan te passen. Maar uiteindelijk zullen het experts op het gebied van EU constitutioneel recht – en niet het octrooirecht – zijn, die moeten aangeven op welke wijze het UPP na Brexit Unierechtelijk door de beugel zal kunnen. Ik hoop dat de conclusie van die analyse ook zal zijn dat andere Europese niet-EU landen als Zwitserland en Noorwegen in de toekomst aan het UPC kunnen deelnemen.”