"Open Patent Office" — alternatief voor of aanvulling op traditionele octrooien?

Print this page 19-06-2017
B915006

Ruben Tavernier, Arnold & Siedsma: "Open Patent Office" — alternatief voor of aanvulling op traditionele octrooien?
"De Belgische onderzoekers Frederik Questier en Wim Schreurs hebben eerder dit jaar het "Open Patent Office" in het leven geroepen. Dat is een non-profitorganisatie, waar je een zogenoemd "open patent" kan krijgen door een beschrijving van je innovatie te publiceren. Zo verkrijg je internationale defensieve bescherming. Bovendien laat je toe dat anderen direct voortbouwen op jouw idee — open innovatie dus.

De naamkeuze "open patent" is misschien een beetje ongelukkig, omdat je helemaal geen octrooi (in het Engels: patent) in handen krijgt en dus geen intellectuele eigendomsrechten verwerft. Wat je krijgt, is dat derden in principe geen eigen octrooi meer kunnen aanvragen op de innovatie die is beschreven in de als "open patent" gepubliceerde beschrijving. Dit is een defensieve publicatie, dat wil zeggen een openbaarmaking van je innovatie om je vrijheid van handelen (freedom to operate) veilig te stellen. Door defensieve publicatie van je innovatie kan je verhinderen dat derden die na het moment van jouw publicatie een octrooiaanvraag indienen een octrooi verkrijgen op jouw innovatie.

[...]

De meeste nieuwsartikelen en besprekingen stellen dit Open Patent Office voor als een alternatief op traditionele octrooien. Dat is te kort door de bocht. Het is volgens mij beter om te spreken over een aanvulling op traditionele octrooien. Je kan prima zelf octrooi aanvragen voor je innovatie bij een traditioneel octrooibureau en die innovatie daarnaast snel defensief publiceren bij het Open Patent Office. Kortom, het Open Patent Office is een extra tool in je strategische toolkit. [...]"

Lees het artikel hier.