Over de online illegale kunsthandel

Print this page 04-05-2012

B9 11178. Kamerstukken Tweede Kamer. Antwoorden van staatssecretaris Zijlstra (OCW) op de vragen van de vaste commissie voor OC&W over het onderzoeksrapport 'De Kunst van het Internet, een onderzoek naar de online illegale handel in cultuurgoederen’.

Een paar citaten: De minister van Veiligheid en Justitie is dan ook geen voorstander voor het openstellen van de nationale database voor het publiek. Dit geeft het onjuiste signaal dat als een voorwerp niet voorkomt in deze database, het dan niet gestolen is. (…) Het Openbaar Ministerie besluit deze maand over de opbouw van expertise op het terrein van kunst en antiek.

(…) De leden vragen wat er gedaan wordt om kunst- en veilingsites beter toe te rusten om illegale online handel tegen te gaan en hoe hierop wordt toegezien. De staatssecretaris licht toe dat contact is gelegd tussen de internet handelssites, de Erfgoedinspectie en het KLPD. Dit heeft geleid tot afspraken. Wanneer iets aangetroffen wordt op een handelssite waarvan het vermoeden bestaat dat het een onrechtmatige herkomst kan hebben, kan het voorwerp worden teruggetrokken van de site.

(…) De staatssecretaris licht toe dat op basis van het huidige onderzoek, inclusief (inter)nationaal literatuuronderzoek gebleken is dat er niet een onderzoeksmethode is waarmee de omvang van de illegale kunsthandel via het internet kan worden vastgesteld.

Lees alle vragen en antwoorden hier