Plausibiliteit in het octrooirecht

Print this page 08-08-2017
B915072

BIE mei/juni 2017, p. 89-96, Jan Pot: “Dat nationale rechters niet eerder over ‘plausibiliteit’ spraken, maakt niet dat sprake is van een nieuwe, buitenwettelijke vernietigingsgrond. De plausibiliteitseis zoals die nu wordt toegepast, is inherent aan de manier waarop het EOB conform het Europees Octrooiverdrag octrooien beoordeelt. Plausibiliteit is dan ook een aspect dat vanaf de allereerste uitspraken van de Technische Kamer van Beroep een rol speelt. Eerst in het kader van inventiviteit, alter ook bij andere aspecten van octrooieerbaarheid. Zoals de Engelse rechters hebben onderkend, betekende het EOCV voor de lidstaten een significante verandering van het materiële octrooirecht. Dat brengt ook nieuwe criteria voor de toetsing van octrooien mee. Het achterliggende principe is dat echter niet.”