Reactie op artikel over plausibiliteit in het octrooirecht van Jan Pot

Print this page 08-08-2017
B915073

BIE mei/juni 2017, p. 97-100, Jeroen den Hartog: “Indien een technisch effect (uiteindelijk) niet plausibel is, kan een uitvinding overigens nog steeds inventief zijn. Er is namelijk nog steeds sprake van een uitvinding indien een alternatief ter beschikking wordt gesteld aan de vakwereld, en de daartoe geclaimde maatregelen niet voor de hand liggen. Het simplistische standpunt dat als er geen technisch effect is, er ‘dus’ geen sprake kan zijn van inventiviteit kan niet rekenen op bijval van het EOB [...]. [...] Een gebrek aan inventiviteit kan alleen volgen uit de stand van de techniek; het kan niet (direct) volgen uit het feit dat een effect niet plausibel is of ontbreekt.”