Van Engelen: “Artificiële intelligentie en octrooi – een oplossing voor een niet bestaand probleem?”

Print this page 06-05-2020
B916035

Dick van Engelen (Ventoux), “Artificiële intelligentie en octrooi – een oplossing voor een niet bestaand probleem?” Verschenen in AA20200484.

 

"De vraag of door machines gecreëerde vindingen door het octrooirecht beschermd kunnen of moeten worden, houdt internationaal de gemoederen bezig. Dat verbaast niet nu AI - 'artificial intelligence' oftewel 'artificiêle intelligentie' - in korte tijd gangbaar is geworden als onderdeel van titels voor congressen, artikelen, boeken en de wetenschappelijk onvermijdbare aanvragen voor onderzoeksgelden. AI is dus 'hip & happening' en ook het veelal stoffige octrooirecht kan niet achterblijven en dient een antwoord te hebben op de vraag of een kunstmatige uitvinder ook een uitvinder is die aanspraak op octrooi kan maken. Dat rechtvaardigt naar mijn oordeel dat ik hier twee (identieke) uitspraken van het Europees Octrooibureau (EOB) van 27 januari 2020 behandel, waarin bepaald wordt dat een door een machine gedane uitvinding niet octrooieerbaar is. Omdat het om uitspraken in eerste aanleg gaat, waartegen waarschijnlijk beroep zal worden ingesteld, is die bespreking misschien wat prematuur, maar omdat het onderwerp garant staat voor intrigerende juridische vragen - en dus ook een welkome inspiratiebron is voor verder (scriptie)onderzoek - lijkt mij een bespreking toch al op zijn plaats. [...]" 

 

Lees de annotatie hier.