11.10 Internationale toepassing octrooirecht

Print this page

niversele toepasselijkheid. Zowel voor het Nederlands als het Europees octrooi gelden geen eisen inzake de nationaliteit of woonplaats van de rechthebbende. Eenieder, waar ook ter wereld kan dus een Nederlands octrooi