11.9 Duur en verval octrooirecht

Print this page

Duur octrooi. Een conform de Rijksoctrooiwet verleend Nederlands octrooi en een Europees octrooi hebben een maximale geldigheidsduur van twintig jaar, te rekenen vanaf de indieningsdatum “behoudens eerder verval, afstand of vernietiging door de rechter” (artikel 36(6) Row; artikel 49(2) Row).

Verval. Artikel 62 Row leert