12.9 Internationale toepassing halfgeleiderrecht

Print this page

Internationale handelspolitiek. De internationale handelspolitieke overwegingen die aan het in het leven roepen van een sui generis halfgeleiderrecht ten grondslag liggen verklaren waarom het vertrekpunt van de richtlijn- en wetgever niet is dat dit recht niet vrijelijk aan iedere mogelijke rechthebbende, ongeacht nationaliteit of woonplaats, toekomt.

Makers. Artikel 3(3)(a) Halfgeleiderrichtlijn leert dat makers – die per definitie natuurlijke personen zijn – onderdaan van een lidstaat zijn of hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van een lidstaat hebben (artikel 26(a) Hfgw).

Fictieve makers. Indien sprake is van een fictief