3 - Overzicht IE-rechten

Print this page

Onderverdeling. IE-rechten beschermen een bont scala van immateriële objecten of voorwerpen. Van merken tot topografieën van halfgeleiders en van biotechnologische uitvindingen tot symfonieën en opera’s. Kortom, de spanwijdte van de intellectuele eigendom is groot: van chemie tot industriële vormgeving en van kunst tot kitsch. Om door deze bomen de contouren van een bos te blijven zien kan een nadere onderverdeling van intellectuele eigendomsrechten naar de aard van de verschillende beschermde “prestaties” behulpzaam zijn. Ik kom dan tot de volgende onderverdeling.

Allereerst tussen intellectuele prestaties, enerzijds, en economische prestaties, anderzijds. Binnen de economische prestaties kan dan  nog een onderscheid worden gemaakt tussen vervaardigingsprestaties en onderscheidingsprestaties.

 3.1 - Intellectuele prestaties

3.2 - Economische prestaties

3.3 - Prestatiebescherming

3.4 - Bedrijfsgeheimen

 

3.5 Geografische herkomstaanduidingen 


3.6 - Goodwill

 

3.7 - Ideeën-Kennis-Informatie-Data ("iKid")