4.1 - Regelgeving auteursrecht

Print this page

 

Auteurswet. In Nederland geldende auteursrechten - rechten op "werken van letterkunde, wetenschap of kunst" - vallen onder het regiem van de Auteurswet. Deze wet dateert van 1912 en werd ingevoerd om het Nederlandse auteursrecht op het door de Berner Conventie vereiste niveau te brengen.

 

Europese Auteursrechtrichtlijnen. In de praktijk zijn