4.10 - Internationale toepassing auteursrecht

Print this page

weegschaal.png

Geen universele bescherming. Het auteursrecht geniet als enige van de IE-rechten de status van grond- c.q. mensenrecht. Zowel artikel 27(2) van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) als artikel 15(1)(c) van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (1966)