4.9 - Duur auteursrecht

Print this page

70 jaar. De duur van het auteursrecht is (minimaal) 70 jaar. Artikel 7 van de Berner Conventie schrijft een duur van 50 jaar voor, evenals artikel 12 TRIPs. Voor de Europese Unie geldt sinds 1995 op grond van artikel 1 van de Beschermingstermijnrichtlijn echter een duur van 70 jaar. Deze termijn van 70 jaar is een minimumtermijn, omdat deze voor een groot aantal werken pas gaat lopen na het overlijden van de maker.


Maker. De duur van het auteursrecht is gekoppeld aan de “maker”. Dat is de originaire auteursrechthebbende van het auteursrecht bij wie dat recht is ontstaan. Om de duur te kunnen bepalen dient de identiteit van de maker van het werk dus bekend te zijn. Aangezien het auteursrecht niet uit registers blijkt, kan dat in de praktijk een lastig karwei zijn.

 

70 jaar na overlijden maker. Artikel 37(1) Aw leert dat “het auteursrecht