5.10 - Internationale toepassing naburige rechten

Print this page

Zie ook: IEPT-rechtspraak

Geen universele bescherming.
Dat de naburige rechten grenzen aan het auteursrecht blijkt ook uit het feit dat de nabuurrechtelijke bescherming niet eenvoudigweg aan iedere relevante prestatie en iedere mogelijke rechthebbende, ongeacht de plaats van realisatie of de nationaliteit van de rechthebbende, toekomt (zie onder 4.10).


TRIPs en WPPT. Naburige rechten zijn het onderwerp van de Conventie van