5.7 - Beperkingen naburig recht

Print this page

Zie ook: IEPT-rechtspraak

Auteursrechtrichtlijn.
De Auteursrechtrichtlijn geeft in artikel 5 een gesloten systeem van toegestane beperkingen op het reproductierecht (artikel 2), het recht inzake mededelingen