8.9 - Internationale toepassing handelsnaamrecht

Print this page

Universele toepasselijkheid. De Handelsnaamwet stelt geen eisen inzake de nationaliteit of woonplaats van de rechthebbende. Eenieder, waar ook ter wereld kan dus handelsnaamrechthebbende van een Nederlandse handelsnaam zijn. Daarvan is sprake