9.6 Gebruiksrechten

Print this page

Openbaarmaking portret. Het redelijk belang van de geportretteerde in de zin van artikel 21 Aw speelt in beginsel alleen in geval van openbaarmaking van zijn portret, zodat de geportretteerde zich op grond van een redelijk belang alleen daartegen