7.5 - Specifieke IE-regelingen gemeenschap

Print this page

 

IE-wetten. Een aantal IE-wetten bevatten bepalingen die zien op een situatie dat er sprake is van meer dan één rechthebbenden, ofwel een gemeenschap in de zin van artikel 3:166(1) BW.

Internationaal privaatrechtelijk belang. Men kan zich afvragen wat het belang is van additionele bepalingen inzake gemeenschappelijk gehouden IE-rechten in specifieke IE-wetten, nu Boek 3 BW daar al in voorziet. Voor de praktijk lijkt