Artikel 28

Print this page

Deze verordening is van toepassing op overeenkomsten die op of na 17 december 2009 zijn gesloten.