Uitvoeringswet Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG

Print this page

Hier vindt u het webboek Uitvoeringswet Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG uit de serie IE-Parlementaire geschiedenis. De hieronder opgenomen kamerstukken zijn bewerkt, tot een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. In het artikelsgewijze deel vindt u per artikel de totstandkomingsgeschiedenis vanaf het voorstel Richtlijn Handhavingsrichtlijn tot het uiteindelijke artikel in de Uitvoeringswet Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG.

 

U kunt de parlementaire geschiedenis van de Uitvoeringswet Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG ook in boekvorm bestellen.

 

WETTEKST - INWERKINGTREDING

Uitvoeringswet Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG

Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG

 

ALGEMEEN DEEL A - HANDHAVINGSRICHTLIJN 2004/48/EG

Voorstel Handhavingsrichtlijn

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Verslag over het voorstel voor een Handhavingsrichtlijn

 

ALGEMEEN DEEL B - UITVOERINGSWET HANDHAVINGSRICHTLIJN 2004/48/EG

Nr. 1 Koninklijke Boodschap

Nr. 2 Voorstel van Wet

Nr. 3 Memorie van Toelichting

Nr. 4 Advies Raad van State en nader rapport

Nr. 5 Verslag

Nr. 6 Nota naar aanleiding van het verslag

Nr. 7 Nota van wijziging

Hamerstuk (aanname wet, 19 oktober 2006)

Nr. A Gewijzigd voorstel van wet

Nr. B Voorstel verslag van de vaste commissie voor justitie

Nr. C Memorie van antwoord

Nr. D Eindverslag van de vaste commissie voor justitie

Hamerstuk (aanname wet, 6 maart 2007)

 

ARTIKELSGEWIJS DEEL

Artikel 260 Rv

Artikel 1019 Rv

Artikel 1019a Rv

Artikel 1019b Rv

Artikel 1019c Rv

Artikel 1019d Rv

Artikel 1019e Rv

Artikel 1019f Rv

Artikel 1019g Rv

Artikel 1019h Rv

Artikel 1019i Rv

Artikel 26d Aw

Artikel 26e Aw

Artikel 27 Aw

Artikel 27a Aw

Artikel 28 Aw

Artikel 1a Wnr

Artikel 15e Wnr

Artikel 15f Wnr

Artikel 16 Wnr

Artikel 17 Wnr

Artikel 18a Wnr

Artikel 1a Dbw

Artikel 2 Dbw

Artikel 5c Dbw

Artikel 5d Dbw

Artikel 5e Dbw

Artikel 6b Hnw

Artikel 6c Hnw

Artikel 17 Halfgeleiderwet

Artikel 18 Halfgeleiderwet

Artikel 18a Halfgeleiderwet

Artikel 70 Zaaigoedwet

Artikel 1 Landbouwkwaliteitswet

Artikel 13a Landbouwkwaliteitswet