Wetteksten

Print this page

Auteurswet ("Aw")

Auteursrecht, WNR en Dbw - Aanpassingswet 2004

Auteursrecht, WNR - Wijzigingswet 1996

Auteursrechtrichtlijn (Auteursrecht in de Informatiemaatschappij) 2001

Auteursrechtrichtlijn DSM 2019

Bedrijfsgeheimenrichtlijn

Bedrijfsgeheimenwet ("WBB")

Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ("BVIE")

Berner Conventie ("BC")

Beschermingstermijnrichtlijn - 2006
Besluit certificaat gewasbeschermingsmiddelen
Besluit reprografisch verveelvoudigen

Besluit werkzaamheden Raad voor plantenrassen

Besluit zorgvuldig onderzoek verweesde werken

Biotechnologierichtlijn - 1998
Brussel I - Verordening (tot 10 januari 2015)

Brussel I bis - Verordening (vanaf 10 januari 2015)

Conventie van Geneve - Fonogrammenproducenten - 1971

Conventie van Rome - Naburige rechten - 1961

Databankenrichtlijn 1996
Databankenwet ("Dbw")

Douanebeslagverordening

Europees Octrooiverdrag

Formulieren bij het Verdrag Merkenrecht

Gedelegeerde verordening UMeV

Gemeenschapskwekersrechtverordening ("GKwV")

Gemeenschapsmerkenverordening 2009 ("GMeV") (tot 23 maart 2016)

Gemeenschapsmodellenverordening 2001 ("GMoV")

Halfgeleiderrichtlijn

Halfgeleiderwet ("Hfgw")

Handelsnaamwet ("Hnw")

Handhavingsrichtlijn 2004

Internationaal verdrag tot bescherming van kweekproducten ("UPOV")

Leenrechtrichtlijn (Verhuurrichtlijn 2006

Leesgehandicaptenrichtlijn

Leesgehandicaptenverordening

Leesgehandicaptenverdrag (Verdrag van Marrakesh)

Merkenrichtlijn 2008 (tot 14 januari 2019)
Merkenrichtlijn 2015

Modellenrichtlijn 1998

Naburige rechten ("WNR")

Nice klasseomschrijvingen

Octrooirecht-Verdrag (2000)

Octrooisamenwerkingsverdrag (PCT)

Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht ("Rechtspraakverdrag")

Overeenkomst van Den Haag ("modellen")

Overeenkomst van Locarno

Overeenkomst van Madrid (ook wel: Schikking van Madrid)

Overeenkomst van Nice 1957

Overeenkomst van Wenen

Protocol bij de Schikking van Madrid

Protocol inzake de centralisatie (EOV)

Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 van het verdrag (EOV)

Protocol inzake erkenning (EOV)

Protocol inzake het personeelsbestand (EOV)

Protocol inzake voorrechten en immuniteiten (EOV)

Rechtspraakverdrag - Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht

Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen

Regels Directeur-Generaal BBIE

Reglement van het Verdrag Merkenrecht
Richtlijn Bedrijfsgeheimen

Richtlijn Collectief beheer 

Richtlijn Misleidende en Vergelijkende Reclame 
Richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden (BBIE)

Richtlijn oneerlijke handelspraktijken
Richtlijnen oppositieprocedure (BBIE)

Rijksoctrooiwet 1995 ("Row")

Rome I - Verordening

Rome II - Verordening

Satelliet en kabelrichtlijn 1993

Schikking van Madrid (ook wel: Overeenkomst van Madrid)

Softwarerichtlijn 2009

Statuut van het Eengemaakt Octrooigerecht

Tarievenlijst BOIP

TRIPs-Overeenkomst ("TRIPs")
Uitvoeringsbesluit Halfgeleiderwet
Uitvoeringsbesluit Row

Uitvoeringsregeling Row

Uitvoeringsreglement BVIE

Uitvoeringsreglement EOV

Uitvoeringsverordening farmers privilege GKwV

Uitvoeringsverordening GKwV

Uitvoeringsverordening GMeV (tot 1 oktober 2017)

Gedelegeerde verordening UMeV

Uitvoeringsverordening UMeV

Uitvoeringsverordening GMoV

Uitvoeringswet GMeV

Uitvoeringswet GMoV 

Uniemerkenverordening (tot 1 oktober 2017)

Uniemerkenverordening 2017 (vanaf 1 oktober 2017)

Unieverdrag van Parijs ("UvP")
Universele Auteursrecht-Conventie ("UAC")

UPOV-Verdrag (Internationaal verdrag tot bescherming van kweekproducten)

Vaststellingsbesluit vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vrijstelling van de opgaveplicht

Verdrag Merkenrecht
Verdrag van Londen (Protocol van Londen inzake Europese octrooien)

Verdrag van Straatsburg

Verhuurrichtlijn 2006 

Verordening ABC Geneesmiddelen

Verordening ABC Gewasbeschermingsmiddelen  

Verordening Eenheidsoctrooi

Verordening Eenheidsoctrooi Vertaalregeling

Verweesde werkenrichtlijn

Volgrechtbesluit 2006

Volgrechtrichtlijn 2001

Vrijstellingsverordening Onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten

Vrijstellingsverordening Technologie Overdracht

Wet bescherming bedrijfsgeheimen ("WBB")

Wet op de naburige rechten ("WNR")

Wet toezicht collectieve beheersorganisaties- en naburige rechten

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ("Rv")

WIPO Auteursrechtverdrag ("WCT") 1996

WIPO Naburige rechtenverdrag ("WPPT") 1996

Zaaizaad- en Plantgoedwet ("ZPW")

 

Disclaimer