Frank Eijsvogels

Print this page

Mr. F.W.E. Eijsvogels

(Frank)

Advocaat (1994)

e-mail

Profiel

Hoyng Rokh Monegier

Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam

Tel: +31 20 592 4411

www.hoyngrokhmonegier.com

Praktijk

Frank heeft brede ervaring met het procederen en adviseren over vrijwel alle aspecten van het intellectuele eigendomsrecht, waaronder octrooirecht, modellenrecht, merkenrecht, databankenrecht, auteursrecht, handelsnamen en ongeoorloofde mededinging. Verder heeft hij ervaring met het procederen op het gebied van de informatietechnologie (bijv. automatiseringsgeschillen) en adviseert hij cliënten bij het opstellen van IT overeenkomsten. Daarnaast heeft Frank een brede ervaring bij het opzetten van douanebeslag programma’s onder de anti-piraterij verordening. Frank is lid van de redactie van Intellectuele Eigendom & Reclamerecht (IER). Hij is hoofdredacteur van the Patent Litigation Smart Charts (kluwerpatentlaw.com), tevens hoofdredacteur van Global Patent Litigation (Kluwer), waarin hij als co-auteur het Nederlandse hoofdstuk en het hoofdstuk over het Europees Octrooiverdrag schreef, en co-auteur van het losbladig commentaar op de Rijksoctrooiwet 1995 (Elsevier). Daarnaast is Frank verbonden als onderzoeker aan het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht van de Universiteit Utrecht. Hij geeft regelmatig onderwijs voor de Orde van Octrooigemachtigden.