IE-handboeken

Print this page
Rechtspraak Intellectuele Eigendom - 2017, Th. C.J.A. van Engelen, G.C.J. Kooistra, 2017, 455 pagina's, Uitgeverij Boek 9 B.V., Hardcover: € 60, Paperback: € 39,50 IE-Beginselen, Th.C.J.A. van Engelen, 2018, 3e herziene druk, 667pagina's, Uitgeverij Boek 9 B.V., Hardcover: € 60, Paperback: € 39,50 IE-Goederenrecht, Th.C.J.A. van Engelen, 2018, 6e herziene druk, 529 pagina's, Uitgeverij Boek 9 B.V., Hardcover: € 60, Paperback: € 39,50
Tekst & Commentaar: Intellectuele eigendom, P.G.F.A. Geerts, D.J.G. Visser, 2016, 5e druk, 960 pagina's, Kluwer, € 210 Industriële eigendom, Deel 1: Bescherming van technische innovatie, J.L.R.A. Huydecoper, P.A.C.E. van der Kooij, Constant van Nispen, Tobias Cohen Jehoram, 2016, 2e druk, Kluwer,  € 86 Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Ch. Gielen, A.C.M. Alkema, P.G.F.A. Geerts, R. Hermans, P.A.C.E. van der Kooij, D. de Lange, R.C.K. van Oerle, A.M.E. Verschuur, 2017, 12e druk, 836 pagina's, Kluwer,    € 79
Rechtspraak Intellectuele Eigendom

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (studenteneditie),

Ch. Gielen, A.C.M. Alkema, P.G.F.A. Geerts, R. Hermans, P.A.C.E. van der Kooij, D. de Lange, R.C.K.

van Oerle, A.M.E. Verschuur, 2017, 12e druk, 836 pagina's, Kluwer, € 42,50

Rechtspraak Intellectuele Eigendom - 2016, Th. C.J.A. van Engelen, G.C.J. Kooistra, 2017, 358 pagina's, Uitgeverij Boek 9 B.V., Hardcover: € 60, Paperback: €39,50

Rechtspraak Intellectuele Eigendom - 2015, Th. C.J.A. van Engelen, G.C.J. Kooistra, 2016, 277 pagina's, Uitgeverij Boek 9 B.V., Hardcover: € 60, Paperback: € 39,50

Handhaving van intellectuele eigendom, F.W Grosheide (red.), T.E. Deurvorst, F.W.E. Eijsvogels, M. Freudenthal, A.W. Jongbloed, G.J. Kuipers, B.J. Lenselink, N. van Lingen, J.C.S. Pinckaers, O.M.B.J. Volgenant, R. de Vrey, 2016, 400 pagina's, Delex, € 65 IE in Bedrijf - Deel 2, Bescherming van ideeën, M. Driessen & Theo-Willem van Leeuwen, 2015, 124 pagina's. Legaltree Publishers, € 22,50, Ebook gratis. Breed burgerlijke recht - over het samenspel van intellectuele-eigendomswetgeving en het BW, in het bijzonder bij de goederenrechtelijke duiding van 'opeising' van octrooien, H. Spath, 2015, 64 pagina's, Ars Aequi, € 15,00
European Intellectual Property Law
IE in Bedrijf - Deel 1, Handelsnamen en Merken, M. Driessen & Theo-Willem van Leeuwen, 2015, 115 pagina's. Legaltree Publishers, € 21,50, Ebook gratis. Merkenrecht, F.G.M.M. Alsters, 2015, 220 pagina's, € 22,50 European Intellectual Property Law, A. Kur, T. Dreier, 2013, 592 pagina's, Edward Elgar Publishing, € 168,99
De Handhavingsrichtlijn Hoyng bundel, Liber amicorum hoyng Willem Hoyng  Vormen, namen en reclame
De Handhavingsrichtlijn, W.J.G. Maas, C. Shannon, C. de Boer, 2013, 1e druk, 300 pagina's, Boom Juridische Uitgevers, Ebook, € 34,50 Hoyng bundel, J.L.R.A. Huydecoper, C.J.J.C. Van Nispen, P. Véron, K. Mooney, J.M.G.M. Brinkhoff, D.J.G. Visser, J.H. Spoor, 2013, 1e druk, 100 pagina's, Delex, € 99,50 Industriële eigendom, Deel 3: Vormen, namen en reclame, T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, 2012, 1e druk, 464 pagina's, Kluwer, € 101,50
A century of Dutch copyright law Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht European Copyright Law
A century of Dutch copyright law, B.Hugenholtz, A.A. Quaedvlieg, D. Visser, 2012, 1e druk, 570 pagina's, Delex, € 99,50 Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht (studenteneditie), J.H. Spoor, D.W.F. Verkade, D.J.G. Visser, 2011, 3e druk, 764 pagina's, Kluwer, € 65 European Copyright Law, M. Walter, S. von Lewinski, 2010, 1664 pagina's, Oxford University Press, € 433,31
Intellectuele eigendom in het conflictenrecht  Merkenrecht
Softwarerecht, Bescherming en gebruik van computerprogrammatuur onder auteursrecht, H. Struik, P.C. van Schelven, W.A.J. Hoorneman, 2010, 2e druk, 733 pagina's, Kluwer, € 101,50 Intellectuele eigendom in het conflictenrecht, S.J. Schaafsma, 2009, 1e druk, 542 pagina's, Kluwer, € 97,50 Industriële eigendom, Deel 2: Merkenrecht, T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, 2008, 1e druk, 703 pagina's, Kluwer, € 127,50