IE-Goederenrecht

Print this page

Auteur: Th.C.J.A. van Engelen

Bestel dit handboek
Paperback € 65,00 (€ 69,55 incl. btw)

 

Dit boek is tevens als webboek online en up-to-date te raadplegen, voorzien van hyperlinks naar alle behandelde uitspraken en wetsartikelen, als onderdeel van een Boek9+-abonnement.

 

Achtste herziene druk. In deze uitgave zijn de goederenrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom tot 1 januari 2020 verwerkt, waaronder het in maart 2019 gewijzigde BVIE.


“Door de grote economische betekenis van intellectuele eigendomsrechten (“IE”) is duidelijkheid over de rechtsgeldigheid van eigendomsaanspraken, overdrachten, verpandingen en licenties van IE-rechten belangrijk.


In dit boek staan de goederenrechtelijke facetten van IE-rechten centraal. Systematisch wordt in kaart gebracht welke deelvragen beantwoord moeten worden om de vermogensrechtelijke status van IE-rechten bij overnames, financieringen, faillissementen en procedures adequaat te kunnen beoordelen.


Dit handboek is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan universiteiten, hogescholen en praktijkopleidingen. Het wordt ieder jaar geactualiseerd in een nieuwe druk uitgegeven. Evenals andere publicaties van Boek 9 is het voor Boek9plus-webabonnees en sponsors ook beschikbaar als tussentijds geactualiseerd webboek, voorzien van hyperlinks naar wetteksten en IEPT-rechtspraak.

Dit boek is onderdeel van de serie IE-Handboeken van Boek 9.”

De volgende onderwerpen worden in aparte hoofdstukken behandeld:  

 

1.  Rechtskarakter 

2.  Ontstaan 

3.  Rechthebbende 

4.  Derivatieve verkrijging: Overgang 

5.  Overdraagbaarheid

6.  Overdracht

7.  Gemeenschappelijke IE-rechten 

8.  Beperkte rechten 

9.  Faillissement IE-rechthebbende 

10. Tenietgaan IE-rechten


8e herziene druk
Pagina’s: 531
ISBN-nummer:
9798610102337
Uitgever: Boek 9 B.V.