KienhuisHoving

Print this page

KienhuisHoving

Pantheon 25

7521 PR Enschede

Tel: +53 4804200
www.kienhuishoving.nl

e-mail

Praktijk
De advocaten van de praktijkgroep Intellectuele eigendom, ICT-recht & privacy zijn werkzaam in zaken die direct of indirect samenhangen met deze rechtsgebieden en die zich vaak afspelen binnen de sectoren Technologie, Media en Entertainment.

De kracht van de praktijkgroep is gelegen in de combinatie van juridische specialisatie en kennis van de branche. Daardoor zijn wij in staat om complexe juridische vraagstukken voor u te analyseren en op te lossen.

Technologie staat voor innovatie: zowel octrooirecht, modellenrecht, de leer van de slaafse nabootsing, als het auteursrecht bieden mogelijkheden monopolies af te dwingen en te handhaven. Knowhow vraagt om geheimhouding. Software kent tal van technische toepassingen en het gebruik ervan is - niet op de laatste plaats in de virtuele wereld - onderworpen aan een veelheid van wet- en regelgeving. Ook databanken en de daarmee samenhangende rechten laten zich onder deze noemer scharen.

Media representeert alles dat met communicatie van doen heeft. Merken en handelsnamen onderscheiden van de concurrent en zijn met name communicatiemiddelen. Misleidende reclame ligt overal op de loer. Onheuse of onbehoorlijke uitlatingen in de media kunnen onrechtmatig zijn, evenals spam.
Handelsverkeer via internet kent vele valkuilen, die moeten worden afgedicht: denk bijvoorbeeld aan de elektronische handtekening, privacy en elektronische facturatie. En wat te denken van domeinnamen en adwords!

Entertainment tenslotte omvat alles, dat van doen heeft met spel- en programmaformats, de gaming-industrie, literatuur, muziek en de overige schone kunsten. Binnen dit spectrum adviseren wij, maken en redigeren wij overeenkomsten, begeleiden we onderhandelingstrajecten en helpen we bij conflictbeslechting en -beheersing.

IE-Advocaten
Lesley Broos

Roeland de Bruin

Tom Pool

IE-Juridisch Medewerkers

Ramon Steenbergen