Louwers IP|Technology Advocaten

Print this page

Louwers IP|Technology Advocaten

Ten Hagestraat 5

5611 EG Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2393 200
www.louwersadvocaten.nl

e-mail

Praktijk
Brede kennis en ervaring ten aanzien van alle aspecten van intellectueel eigendomsrecht, reclamerecht en (informatie)technologie. Bijvoorbeeld advies en geschillen over merkenrecht, auteursrecht, namaakproducten, plagiaat, databankenrecht, (open source) software, privacyrecht, telecommunicatierecht, octrooirecht, kwekersrecht, modellenrecht, handelsnamen, domeinnamen, het opstellen van licentieovereenkomsten, franchising en Intellectual Asset Management.

IE-Advocaten
Annemarie Bolscher
Marianne Korpershoek
Ernst-Jan Louwers
Femke Vos