Van der Steenhoven Advocaten

Print this page

Van der Steenhoven Advocaten
Herengracht 582-584
1017 CJ Amsterdam

Tel: +31 (0)20 607 7979
www.vandersteenhoven.nl

e-mail

Praktijk
Al 35 jaar geeft Van der Steenhoven Advocaten vakkundig juridisch advies op een aantal specialistische terreinen, waaronder het intellectueel eigendomsrecht. Van der Steenhoven Advocaten heeft voornamelijk ervaring op het gebied van auteurs-, merken- en modellenrecht, octrooirecht, agentuur- en distributierecht, licentieovereenkomsten, mededingingsrecht, informaticarecht en warenwetgeving en bedrijfsgeheimen.

IE-Advocaten

Ruby Nefkens
Hylke Klasens