Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Print this page

Van Diepen Van der Kroef

Keizersgracht 710A 

Dijsselhofplantsoen 16-18
1077 BL Amsterdam 

www.vandiepen.com

e-mail

Praktijk
Onze advocaten adviseren en procederen niet alleen bij inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten, maar staan u ook bij wanneer u zelf -bewust of onbewust- inbreuk heeft gemaakt op het Intellectueel Eigendomsrecht van een ander dan wel risico loopt dit te doen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld onderzoeken of u zich, in het geval van een satirische of parodiërende kunstuiting, kunt beroepen op wettelijke uitzonderingen. Of wij beoordelen of u met de ingebruikname van een nieuwe handelsnaam,  logo of merk, wel of geen inbreuk maakt op de rechten van een ander. 

 

Wij hebben ruime kennis en ervaring in onder meer inzake: auteursrecht, databankenrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, handelsnaamrecht en domeinnaamrecht, naburige rechten, media- en entertainmentrecht, concept- en formaatbescherming, inbreukprocedures, bewijsbeslag, nietigheidsacties en licentieovereenkomsten


IE-Advocaten
Peter Snoeker