Beneluxmerken Wendy’s International vervallen verklaard

Print this page 12-01-2000
IEPT20000112, Rb Middelburg, Wendys

Beneluxmerken Wendy’s International vervallen verklaard: merken niet gebruikt in Benelux sinds 31 december 1986, snackbarhouder [W] kan zich hier als belanghebbende op beroepen nu hij te goeder trouw was  bij gebruik en depot “Wendy’s”. Merken die na depot [W] zijn gedeponeerd nietig verklaard.

 

IEPT20000112, Rb Middelburg, Wendys