HvJEG over artikel 7(1)(c) Gemeenschapsmerkenverordening

Print this page 05-02-2004
IEPT20040205, HvJEG, Telefon Buch v BHIM

“Universaltelefonbuch” en “Universalkommunikationsverzeichnis” terecht geweigerd op grond van artikel 7(1)(c) Gemeenschapsmerkenverordening: oordeel niet gegrond op loutere beschrijvendheid maar op omstandigheid dat de woorden de bedoelde waren of diensten kunnen aanduiden, het volstaat als minstens een van de potentiële betekenissen een beschrijvend karakter heeft.

 

IEPT20040205, HvJEG, Telefon & Buch v BHIM

 

ECLI:EU:C:2004:72 - C-326/01 P