Rb Den Haag slechts bevoegd bij maatregelen die van kracht zijn in iedere lidstaat

16-01-2007 Print this page
IEPT20070104, Hof Amsterdam, Tommy Hilfiger v Basilicum

Procesrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Merkenrecht. Rechtbank Den Haag op grond van artikel 99(1) en (2) GMeV slechts bij uitsluiting bevoegd indien het gaat om maatregelen die van kracht zijn op het grondgebied van elke lidstaat. Artikel 3 Uitvoeringswet GMeV doet hier niet aan af: mocht sprake zijn van strijdigheid met GMeV dan heeft deze rechtstreekse werking en moet Uitvoeringswet buiten beschouwing blijven. Voorgaande geldt ook voor Gemeenschapsmodellen. GAGE spijkerbroek niet auteursrechtelijk beschermd: algemeen gangbaar kledingstuk met aantal functioneel bepaalde elementen, door Tommy Hilfiger aangevoerde elementen leveren geen kenmerkende of creatieve combinatie op en voldoende afstand genomen van GAGE spijkerbroek. Broek The Sting geen slaafse nabootsing:  voldoende afstand genomen van de GAGE spijkerbroek en totaalindrukken verschillen aanmerkelijk. Geen modelrechtinbreuk: model niet nieuw en geen eigen karakter. Geen verwarringsgevaar tussen merk “Tommy Hilfiger” en tekens “Hallinger Denim” en “HLGR”: stemmen niet verwarringwekkend overeen.

 

IEPT20070104, Hof Amsterdam, Tommy Hilfiger v Basilicum 


(ECLI-versie)