IEPT20070823, Rb Zutphen, Doornewaard v Air Force

05-09-2007 Print this page
IEPT20070823, Rb Zutphen, Doornewaard v Air Force

Rechtbank Den Haag exclusief bevoegd inzake opheffing conservatoir bewijsbeslag op grond van octrooirecht
Aangezien de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht slechts kan blijken uit een beoordeling van de vraag over de geldigheid en handhaving van octrooien, is krachtens artikel 80(2)(a) van de Rijksoctrooiwet 1995 de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage in kort geding in Nederland bij uitsluiting bevoegd van de vordering tot opheffing van het onderhavige beslag kennis te nemen
.
Uit artikel 705 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering blijkt - voor zover hier van belang - dat het beslag door de voorzieningenrechter die verlof tot het beslag heeft gegeven het beslag op vordering van de belanghebbende kan worden opgeheven, onverminderd de bevoegdheid van de gewone rechter, indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt. Op grond van de plaats waar de in beslag te nemen goederen verbleven, was de voorzieningenrechter van de rechtbank te Zutphen bevoegd tot het verlenen van het verzochte bewijsbeslag. De in voormeld artikel verleende bevoegdheid behelst niet een uitsluitende maar een aanvullende bevoegdheid tot kennisneming van een vordering tot opheffing van beslagen. Aangezien de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht slechts kan blijken uit een beoordeling van de vraag over de geldigheid en handhaving van octrooien, is krachtens het bepaalde in artikel 80 lid 2 aanhef en onder a. van de Rijksoctrooiwet 1995 de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage in kort geding in Nederland bij uitsluiting bevoegd van de vordering tot opheffing van het onderhavige beslag kennis te nemen.

 

IEPT20070823, Rb Zutphen, Doornewaard v Air Force