IEPT20070906, Rb Amsterdam, Royal Asscher Diamonds v Royal Diamonds Amsterdam

Print this page 08-09-2007
IEPT20070906, Rb Amsterdam, Royal Asscher Diamonds v Royal Diamonds Amsterdam

HANDELSNAAMRECHT


Geen verwarringsgevaar


Onvoldoende gelijkenis
Vooropgesteld wordt dat de formeel door partijen gehanteerde handelsnamen Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij B.V., Royal Asscher Cut (van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij), en Royal Diamonds Amsterdam (B.V.) (van Royal Diamonds Amsterdam) onvoldoende gelijkenis vertonen om verwarring te wekken. Hetzelfde geldt voor de aanduidingen die Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij daarnaast voor haar onderneming gebruikt (Royal Asscher Diamond Company Ltd. en Royal Asscher Diamonds).


Andere markt
Weliswaar zijn beide ondernemingen werkzaam in dezelfde branche, maar nu Royal Diamonds Amsterdam zich met name op de (Chinese) toeristen richt die worden bereikt via touroperators en waarbij de gemiddelde verkoopprijs EUR 600, = is, terwijl Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij zich met name richt op vooraanstaande juweliers waarbij de gemiddelde verkoopprijs EUR 5.000, = bedraagt, kan voorshands niet gezegd worden dat de ondernemingen zich begeven binnen hetzelfde segment van de diamantbranche.


Kroontje wordt verwijderd
Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij wordt gevolgd in haar stelling dat het element Royal in de handelsnaam van Royal Diamonds Amsterdam verwarring kan wekken omdat daarmee gedoeld wordt op 'Koninklijk' en in de diamantbranche alleen Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij het predicaat Koninklijk mag voeren. Dat Royal Diamonds Amsterdam met Royal ook doelt op de betekenis 'Koninklijk' en niet zoals zij heeft verklaard op 'schitterend' blijkt alleen al uit het feit dat zij als logo een kroontje hanteert. Nu Royal Diamonds Amsterdam echter met stukken onderbouwd heeft aangetoond dat zij bezig is met het wijzigen van het kroontje in haar logo in een diamant en zij heeft verklaard dat dit wijzigingsproces nog slechts korte tijd in beslag zal nemen, zal binnenkort het verwarringwekkende verband tussen Royal in de naam van Royal Diamonds Amsterdam en het predicaat 'Koninklijk' komen te vervallen.


Royal en Amsterdam niet misleidend of verwarrend
Het element Royal zonder enige verwijzing naar de betekenis 'Koninklijk' kan Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij niet monopoliseren. Dit woord wordt ook door vele ondernemingen in hun naam gebruikt, hetgeen blijkt uit de door Royal Diamonds Amsterdam in dit geding gebrachte lijst. Daarnaast is het Royal Diamonds Amsterdam toegestaan om 'Amsterdam' in haar naam te dragen zonder dat zij daar daadwerkelijk gevestigd is. Van enige misleiding dan wel verwarring, omdat Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij wel in Amsterdam gevestigd is, is niet gebleken, noch aannemelijk gemaakt


 


MERKENRECHT


Geen verwarringwekkende overeenstemming
Asscher meest dominerende en onderscheidende bestanddeel

Royal Diamonds Amsterdam c.s, wordt gevolgd in haar standpunt dat in de merken van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij, zoals vermeld onder 2.2. 'Asscher' het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel is en dat aan de overige bestanddelen geen onderscheidend vermogen toekomt. Aan 'Royal' niet omdat, zoals Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij zelf verklaard heeft, daarmee gedoeld wordt op het predicaat 'koninklijk' en aan 'Diamonds' niet omdat daarmee uitsluitend wordt verwezen naar het te verhandelen product. Nu het meest dominerende bestanddeel van de merken in de handelsnaam van Royal Diamonds Amsterdam c.s, niet voorkomt en zij aan haar handelsnaam 'Amsterdam' heeft toegevoegd, hetgeen weer niet terugkomt in de merken van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij, kan voorshands geen gevaar voor verwarring worden aangenomen


Geen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan reputatie
Het enkele feit dat in de handelsnaam de woorden 'Royal ' en 'Amsterdam' zijn opgenomen is daarvoor onvoldoende

Het is niet aannemelijk gemaakt dat Royal Diamonds Amsterdam c.s. met het gebruik van haar handelsnaam suggereert dat zij onderdeel uitmaakt van de onderneming van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij en ook niet dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en/of reputatie van de merken van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij. Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij heeft immers geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit dat zou kunnen volgen. Het enkele feit dat in de handelsnaam de woorden 'Royal ' en 'Amsterdam' zijn opgenomen is daarvoor onvoldoende.


 


IEPT20070906, Rb Amsterdam, Royal Asscher Diamonds v Royal Diamonds Amsterdam