IEPT20080911, Rb Amsterdam, People's Trust v Van Kasbergen

Print this page 18-09-2008
IEPT20080911, Rb Amsterdam, People's Trust v Van Kasbergen

 

PUBLICATIE

 

Publicatie website niet onrechtmatig
In neutrale bewoordingen gestelde tekst op website niet onrechtmatig, omdat gedaagde redelijkerwijs kon menen het (financieel) niet goed zat bij eiseres. Niet aan haar als ambassadrice om diepgaand onderzoek te doen naar de (financiële) gang van zaken
Gezien de wisselingen binnen het bestuur, het ontbreken van een behoorlijke, transparante boekhouding en de berichten die gedaagde over een en ander ontving, kon zij redelijkerwijs menen dat het (financieel) niet goed zat bij eiseres. Het was niet aan haar als ambassadrice om diepgaand onderzoek te doen naar de (financiële) gang van zaken. Duidelijk was dat het rommelde bij eiseres en dat daardoor niet alleen de twee bestuursleden maar ook de twee hiervoor genoemde medewerkers zijn opgestapt.
Tegen deze feitelijke achtergrond is de tekst op de website, die in neutrale bewoordingen is gesteld, niet onrechtmatig

 

Uitlatingen in Shownieuws niet onrechtmatig
Met de woorden 'walgelijk en misselijkmakend' beschrijft ze haar eigen hevige teleurstelling dat zij en anderen zich zo inzetten voor een stichting die het vertrouwen beschaamt. Dit is haar subjectieve beleving, waarmee zij niet het gedrag van eiser benoemt en veroordeelt.
Voor de uitzending van het programma Shownieuws is gedaagde kennelijk op straat geïnterviewd. In haar antwoorden beperkt zij zich tot wat zij heeft gehoord, gaat zij niet in op details en noemt zij geen namen. Als ze de woorden 'walgelijk en misselijkmakend' gebruikt, beschrijft ze haar eigen hevige teleurstelling dat zij en anderen zich zo inzetten voor een stichting die het vertrouwen beschaamt. Dit is haar subjectieve beleving. Met deze woorden benoemt en veroordeelt zij niet het gedrag van eiser. In de gegeven omstandigheden zijn ook deze uitlatingen in het programma Shownieuws niet onrechtmatig, net zo min als de in dat programma gebruikte term 'schandalig' voor het gedrag van eiser zoals dat haar op dat moment bekend was. De gevorderde rectificatie zal dan ook worden afgewezen.

IEPT20080911, Rb Amsterdam, People's Trust v Van Kasbergen