Opnieuw onrechtmatige uitingen over Astrolijn op websites, blogs en twitter

15-02-2013 Print this page
IEPT20130108, Hof Den Bosch, Total Telecom
(Met dank aan Filip van Eeckhoutte, Van Eeckhoutte Advocaten)

Onrechtmatige uitingen op websites, blogs en twitter over Total Telecom en haar medewerkers m.b.t. banden met de porno-industrie: diffamerende aard van de uitingen, ernstige gevolgen ervan (imagoschade) en onvoldoende steun in feitenmateriaal. Bevel tot verwijdering van de uitingen en plaatsing van een rectificatie.

PUBLICATIE

In navolging op IEPT20120501. Gedaagde (directeur van Medium Willem) heeft op verschillende websites, blogs en twitter uitspraken over Total Telecom en haar medewerkers geplaatst, waarin gedaagde beweert dat zij afkomstig zijn uit en contacten hebben met de porno-industrie. Eiseres Total Telecom vordert nu verwijdering en rectificatie van de gewraakte uitlatingen. De voorzieningenrechter was van oordeel dat er geen sprake was van een spoedeisende situatie en wees dus de vorderingen van Total Telecom af (zie IEPT20120302):

3.7. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Total Telecom er niet in is geslaagd voldoende aannemelijk te maken dat door de enkele voortzetting van de beweerdelijk onrechtmatige uitlatingen, die bovendien geen nieuwe aantijgingen bevatten ten opzichte van de beweringen die sinds 2007 op het internet over Total Telecom Lux en A (door B zijn gedaan, het vonnis in de inmiddels aangebrachte bodemprocedure niet kan worden afgewacht. De voorzieningenrechter overweegt daarbij ten overvloede, gelet op de stand van het geding in hoger beroep ter zake het vonnis van de voorzieningenrechter van 1 september 2011, dat het treffen van een voorziening eveneens niet aan de orde is.

Het hof meent echter wel dat er sprake is van spoedeisend belang (“een dergelijke vordering is naar haar aard spoedeisend”), zodat Total Telecom in haar vorderingen kan worden ontvangen. Zowel de mededelingen die betrekking hebben op Total Telecom zelf als op haar medewerkers schenden de eer en goede naam van Total Telecom. De medewerkers worden aangesproken in hun kwaliteit als consulent van Total Telecom en dat straalt op eiseres af. Het hof oordeelt dat de uitingen van gedaagde over Total Telecom onrechtmatig zijn, gezien de diffamerende aard  van de uitingen, de ernstige gevolgen ervan (imagoschade) en de onvoldoende steun in het feitenmateriaal.

Onvoldoende weersproken is dat het artikel in het dagblad De Morgen waarop gedaagde beroept, niet met inachtneming van de gebruikelijke journalistieke normen tot stand is gekomen. Er is geen hoor en wederhoor toegepast en gedaagde is de vermoedelijke bron van de beweringen in het artikel. “Nu tevens niet is betwist dat [H] handelt in domeinnamen, is naar het voorshands oordeel van het hof niet aannemelijk geworden dat de vermeldingen van [H] als ‘registrant’, ‘adm-name’ en/of ‘technical contact’ van de websites ‘Cambabes.lu’ en ‘Ragazacam.com’ erop duidt dat Total Telecom banden heeft/had met de porno- en/of seksindustrie.” Gedaagde wordt dan ook bevolen de gewraakte uitingen van de websites, blogs en twitter te verwijderen en een rectificatie te plaatsen.

Lees het arrest hier. Het eerdere vonnis is hier te vinden.