Nabootsing van stijl(kenmerken) is toegestaan

29-03-2013 Print this page
IEPT20130329, HR, Stijl
(Met dank aan Sikke Kingma , Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn)

Cassatieberoep gegrond: het hof heeft ten onrechte het leerstuk van de slaafse nabootsing van (stoffelijke) producten van toepassing geacht op nabootsing van de stijl(kenmerken). Het recht laat geen ruimte voor aanvullende bescherming van de maker van een werk op grond van artikel 6:162 BW tegen zogenoemde slaafse nabootsing van een stijl of stijlkenmerken. Dat kan onder bijkomende omstandigheden anders zijn, maar daartoe is niet toereikend dat die nabootsing nodeloos is en bij het publiek verwarring wekt. 

AUTEURSRECHT - SLAAFSE NABOOTSING

Vervolg op IEPT20111115 (hof) en IEPT20100825 (rb). Arrest in de zaak over de in een specifieke stijl geschilderde werken van verweerster. Het gaat hier om de vraag of een kunstschilder met succes een beroep kan doen op art. 6:162 BW wegens de slaafse nabootsing van een door haar toegepaste stijl. Het hof heeft de vorderingen van verweerster grotendeels toegewezen: ten aanzien van vijf werken van eiser heeft het hof geoordeeld dat sprake is van inbreuk op de auteursrechten van verweerster. Ten aanzien van de werken van eiser die geen inbreuk vormen kwam het hof tot de conclusie dat deze werken een onrechtmatige, want nodeloos slaafse nabootsing vormen van de stijl van verweerster. De klacht van eiser richt zich tegen dit laatste oordeel.

De klacht treft doel en het arrest van het hof wordt vernietigd. De HR oordeelt dat het hof ten onrechte het leerstuk van de slaafse nabootsing van (stoffelijke) producten van toepassing heeft geacht op nabootsing van de stijl(kenmerken). De Auteurswet geeft geen exclusief recht aan degene die volgens een – hem kenmerkende – stijl werkt. Het recht laat ook geen ruimte voor aanvullende bescherming van de maker van een werk op grond van artikel 6:162 BW tegen zogenoemde slaafse nabootsing van een stijl of stijlkenmerken. Dat kan onder bijkomende omstandigheden anders zijn, maar daartoe is niet toereikend dat die nabootsing nodeloos is en bij het publiek verwarring wekt.

IEPT20130329, HR, Stijl