Bekrachtigd dat goedkoper aanbieden van product op Google Shopping dan bij direct bezoek aan website geen misleidende (vergelijkende) reclame is

IEPT20200218, Hof Arnhem-Leeuwarden, Digital Revolution v Media Concept
Rechtspraak

Reclamerecht - Partijen zijn het erover eens dat hanteren van verschillende prijzen voor verschillende verkooproutes is toegestaan. Voor gemiddelde klant van standaard merkproducten (consumenten en ondernemers) is prijs belangrijke factor: door Media Concept aangetoond dat klant zich normaliter zal verdiepen in …

meer

EU tender copyright and new technologies

B915970
Nieuws

Europese Commissie bericht:  "The European Commission has launched a call for tenders for a study on copyright and new technologies. The time limit for receipt of tenders is 03/04/2020 16:00 hours CET (study reference: SMART 2019/0038).

 

The aim of the study is to help European creative industries unleash the …

meer

Conclusie A-G over toepassing artikel 843a Rv

B915969
Rechtspraak

Heraeus v Biomet. Conclusie A-G Wesseling-van Gent.

 

Heraeus (Groep) produceert onder meer botcement dat wordt gebruikt om kunstgewrichten met het lichaam te verbinden. Biomet c.s. houden zich bezig met onder meer de productie en verkoop van kunstgewrichten en aanverwante producten, zoals botcement. Het door …

meer

Inbreukverbod afgewezen door gebrek aan serieuze dreiging van inbreuk

IEPT20191205, Rb Rotterdam, Luxury Bedding v Sefa
Rechtspraak

Auteursrecht - Geen inbreukverbod wegens gebruik foto’s Luxury Bedding op Facebookpagina Sefa door gebrek aan serieuze dreiging van inbreuk: gestelde mondelinge toestemming voor gebruik foto’s Luxury Bedding op Facebookpagina Sefa niet zonder meer onaannemelijk,  foto’s direct na ontvangst sommatie verwijderd …

meer

Geen tekortkoming in de nakoming van uitgeefovereenkomst

IEPT20191217, Hof Amsterdam, Springer Nature
Rechtspraak

IE-verbintenissenrechtGeen tekortkoming in de nakoming van uitgeefovereenkomst ten aanzien van inkomsten uit e-book packages (e-book pakketten waar boek appellant deel van uitmaakt): royalty formule Springer wel degelijk gerelateerd aan door Springer behaalde omzet uit e-book packages, door Springer onvoldoende …

meer

€ 310,30 voor inbreuk op foto van ANP

IEPT20200110, Rb Rotterdam, ANP Foto Schiphol
Rechtspraak

Auteursrecht - Schade fotowerken - Procesrecht - Inbreuk op foto Schiphol van ANP die op website gedaagde staat: dat bouw website is uitbesteed aan derde doet niet af aan verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid gedaagde, ter zitting gebleken dat foto nog via link op website gedaagde te zien was. Schadevergoeding van …

meer

Betalingsverplichting uit muziekdistributieovereenkomst mag worden opgeschort na claim van derde

IEPT20200204, Rb Amsterdam, Hi Media v Fuga
Rechtspraak

IE-Verbintenissenrecht - Fuga mag betalingsverplichting uit muziekdistributieovereenkomst met Hi Music opschorten na claim van exclusieve licentiehouder Believe: Fuga heeft laten garanderen dat overeenkomst met Believe non-exclusief was, het is niet aan Fuga om de juridische argumenten van Believe te beoordelen, dat …

meer

(Met dank aan Maarten Leopold, Leopold Meijnen Oosterbaan)

Geen verwijdering uit zoekresultaten Google

IEPT20191212, Rb Noord-Nederland, Google
Rechtspraak

Privacy - Verzoeker onvoldoende belang wissing zoekresultaten onderbouwd: verzoeker heeft de exacte hinder niet kunnen aantonen. afweging belangen Google en verzoeker valt in het voordeel van Google uit: gebrek onderbouwing hinder, niet gebleken dat tonen zoekresultaten een onjuiste verwerking van zijn …

meer

Cassatieberoep tegen buiten beschouwing laten van centraal beperkt octrooi verworpen

IEPT20200214, HR, High Point v KPN
Rechtspraak

Procesrecht - Octrooirecht - Nationale rechter mag verzoek om centrale beperking van octrooi (art. 68 en 105a-105c EOV) buiten beschouwing laten wegens strijd met de eisen van de goede procesorde. Hof heeft terecht onderzocht of beroep High Point op centrale beperking octrooi toelaatbaar was in licht van eisen van een …

meer

(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, Carlos van Staveren en Gertjan Kuipers, De Brauw Blackstone Westbroek)

Nieuw verbod met dwangsom nadat eerder verbod niet is nageleefd

IEPT20191118, Rb Rotterdam, Vermeende getuige moord Vaatstra
Rechtspraak

Procesrecht - Geen opheffing derdenbeslag onder moeder [naam eiser]: niet voldaan aan veroordeling 9 mei 2018 (IEPT20180509), waardoor de volledige dwangsommen zijn verbeurd, kans aanwezig dat nog procedure omtrent verklaring derdenbeslag aanhangig wordt. Reconventie: eiser moet aantal artikelen verwijderen die …

meer

"AI inventorship uncertainty because of EPO decision"

B915964
Nieuws

Patent Strategy bericht: "The EPO’s justification for refusing a patent application that had an artificial intelligence tool listed as the inventor does not provide enough clarity on the rules surrounding AI-generated inventions, according to in-house and private practice IP lawyers.

 

[...]

 

As one of the …

meer

Pagina's