On Demand Webinar: IE-update 1e kwartaal 2019 - kijken wanneer u wilt

B915823
Nieuws

Vanaf vandaag is de webinar IE-update 1e kwartaal 2019 hier te bestellen.

 

In deze IE-update worden de ontwikkelingen binnen het intellectuele eigendomsrecht van het eerste kwartaal van 2019 besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl). De webinar is van …

meer

Voorlopig getuigenverhoor in zaak Mosman

IEPT20190110, Rb Amsterdam, Mosman getuigenverhoor
Rechtspraak

Auteursrecht - Getuigenbewijs - Rechtbank beveelt voorlopig getuigenverhoor: belang van [verzoekers]  ligt in het belang duidelijkheid te krijgen of het Werk auteursrechtelijk beschermd is en de bezwaren van Mosman dat de procedures haar veel geld en tijd kosten levert geen dusdanige onevenredigheid van de betrokken …

meer

Afsluiting doorhalingsprocedure beeldmerk Vestival geannuleerd

B915827
Nieuws

Het afgebeelde merk is doorgehaald wegens het ontbreken van normaal gebruik. De termijn voor verweer was onbenut gelaten. Het BOIP annuleert de afsluiting echter nu er een administratieve omissie werd begaan bij de kennisgeving aan verweerder. Hierdoor valt niet uit te sluiten dat de procedure is afgesloten zonder dat …

meer

(Met dank aan Bert Gravendeel , Gravendeel Advocaten)

Procedure voortgezet ondanks ontbinding gedaagde Z&P Expat

IEPT20190719, Rb Den Haag, Nirea v Z&P Expat
Rechtspraak

Procesrecht - Procedure tegen Z&P Expat die daags na dagvaarding ontbonden is en bij gebrek aan baten direct opgehouden te bestaan kan worden voortgezet: ook als rechtspersoon bij gebrek aan baten is opgehouden te bestaan voorziet artikel 2:23c(1) BW  in de mogelijkheid om de vereffening te heropenen en de …

meer

ANP claimt auteursrecht op foto van NASA

B915825
Nieuws

Villamedia bericht: "[...] De foto in kwestie werd in 2014 geschoten door NASA-huisfotograaf Bill Ingalls, blijkt uit de metadata van de plaat. Metadata geven bij een foto onder andere weer met wat voor camera de afbeelding gemaakt is, welke technische instellingen er zijn gebruikt en door wie de foto gemaakt is.

meer

Wrakingsverzoek van Google toegewezen

IEPT20190726, Hof Den Haag, Google
Rechtspraak

Procesrecht - Hof wijst verzoek Google tot wraking Raadsheer toe: vrees bestaat dat Raadsheer niet onpartijdig zal zijn in de procedure, Hof Arnhem-Leeuwarden eerder procedure gestart om pagina’s “Zwarte Lijst Rechters” van SIN-NL uit Google-resultaten te verwijderen en gewraakte Raadsheer staat op deze lijst.

meer

Auteursrechtinbreuk op foto’s uit catalogus en slaafse nabootsing onderscheidingsmiddelen Luxury Bedding Company

IEPT20190717, Rb Rotterdam, Luxury Bedding Company v Luxury Beds
Rechtspraak

Auteursrecht - Handelsnaamrecht - Slaafse nabootsing - Schade - Luxury Bedding Company is fictieve maker (artikel 8 Aw) van foto’s uit catalogus: vermeld als maker, terwijl naam fotograaf ontbreekt, geen reden om te twijfelen aan juistheid verklaring fotograaf dat hij maker is en rechten aan Luxury Bedding Company …

meer

Sena-tarieven dance events vastgesteld

IEPT20190611, Hof Den Haag, Dance Events v Sena
Rechtspraak

Naburige rechten - Aparte tariefgroep dance events niet in strijd met gelijkheidsbeginsel: dance events zijn niet gelijk aan horeca/discotheken en nemen een speciale plaats in het uitgaansleven in. Sena heeft niet de “nabuurrechtelijke norm” gecreëerd door eerder het horeca-/discotheektarief toe te passen op …

meer

Belgisch vonnis over Louboutin merk

B915824
Rechtspraak

Ondernemingsrechtbank Brussel, 7 augustus 2019, Louboutin v Amazon

 

Samenvatting inzendende advocaat: “Het aangevochten gebruik van de rode zool in reclame voor schoenen op de websites van Amazon is aan Amazon toerekenbaar.

 

Het gebruik van een deel van een bekend beeldmerk kan als gebruik van een met het …

meer

(Met dank aan Thierry van Innis, Van Innis & Delarue)

Publicatie van het boek ‘De Holleeders’ niet onrechtmatig jegens eiser

IEPT20190724, Rb Gelderland, Just Publishers
Rechtspraak

Publicatie - Publicatie van boek ‘De Holleeders’ niet onrechtmatig: publicatievrijheid weegt zwaar doordat de passages uitlatingen van getuigen tijdens het Holleeder-proces betreffen, inhoud van gewraakte passages niet gepresenteerd als feiten, maar duidelijk en uitdrukkelijk in het boek vermeld dat het gaat om …

meer

Pagina's