Geen verwarringsgevaar CHOCOLOVE en CHOCOLATE BROWN voor zonnebanken

Print this page 17-02-2017
IEPT20170125, GEU, Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató v EUIPO

Merkenrecht. Beroep tegen de afgewezen oppositie tegen het uniebeeldmerk met het woordelement CHOCOLOVE voor waren uit de klasse 10 en 11 (zonnebedden en toebehoren) en diensten uit de klasse 44 (salons). Oppositie werd ingesteld op basis van het uniebeeldmerk met het woordelement CHOCOLATE BROWN voor waren uit de klasse 10 en 11, het uniewoordmerk CHOCOLATE en het Hongaarse woordmerk CSKOICSÖ voor diezelfde waren. De Kamer van Beroep oordeelde dat dat er geen verwarringsgevaar tussen de merken is, omdat de overeenstemming niet voldoende waren om de verschillen tussen de merken te overkomen.

Het beroep faalt. Het Gerecht oordeelt dat het relevante publiek bestaande uit consumenten en professionals een verhoogd aandachtsniveau heeft omdat de waren niet regelmatig gekocht worden en veel kosten. Een deel van de waren stemt overeen. Echter stemmen de waren van het oudere merk niet overeen met de diensten uit het litigieuze merk, daar deze diensten doorgaans een ander distributiekanaal kennen en niet complementair zijn. De merken stemmen visueel in lage mate overeen, omdat de figuratieve elementen van de beeldmerken erg verschillen. Fonetisch gezien is er ook een mindere mate van overeenstemming; ze stemmen slechts voor de eerste twee lettergrepen overeen. Conceptueel gezien stemmen de merken overeen in zoverre ze naar chocolade verwijzen, maar kan het element LOVE een verschil maken waardoor ze niet als identiek kunnen worden gezien. Het Gerecht concludeert dat de overeenkomsten tussen de merken niet de verschillen kunnen teniet doen, en zodoende kan er geen verwarringsgevaar zijn. De oppositie faalt.

 

93 Consequently, the Board of Appeal was right to find that there was no likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier word mark. The applicant’s claim that the Board of Appeal should have found that there was a likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier word mark must be rejected as unfounded.

 

Lees het vonnis hier.