Inbreuk auteursrechten wegens vertonen voetbalwedstrijden zonder licentie

Print this page 16-02-2017
IEPT20170208, Rb Oost-Brabant, Eredivisie v Kaffee de Groot

Auteursrechtinbreuk wegens vertonen voetbalwedstrijden zonder licentie. Inbreukverbod versterkt met dwangsom (van € 1000,00 per overtreding) toegewezen: ondanks de door S gedane toezegging dat hij de beelden niet meer in zijn horecagelegenheid zal vertonen, hebben eiseressen voldoende belang bij het gevorderde gebod.

AUTEURSRECHT

Kort geding. Vorige eigenaar van Kaffee de Groot had een licentieovereenkomst om wedstrijdbeelden van Eredivisie aan gasten te kunnen tonen. Het café en de licentie zijn overgegaan op een nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar is op een gegeven moment gestopt met betalen voor de licentie. Eredivisie heeft deze licentieovereenkomst ontbonden. Kaffee de Groot blijft de voetbalwedstrijden vertonen. Een deurwaarder heeft geconstateerd dat de beelden door FOX Sports Eredivisie werden uitgezonden. Eredivisie vordert dat Kaffee de Groot de inbreuk op zijn auteursrechten staakt en gestaakt te houden, de betaling van een dwangsom van € 1000,00 voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het gebod en de veroordeling in de gemaakte kosten van dit geding.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van inbreuk op de auteursrechten van Eredivisie. Kaffee de Groot stelt dat er geen sprake is van betalingsonwil. Er loopt een discussie met de deurwaarder over de openstaande facturen. De eigenaar krijgt steeds maar geen kloppend overzicht en hij heeft het idee dat hij te veel heeft betaald. Tevens was hij niet op de hoogte van de ontbinding van de overeenkomst en zegt hij toe geen beelden meer uit te zenden.

De voorzieningenrechter oordeelt dat Eredivisie voldoende gegronde redenen heeft om te betwijfelen of Kaffee de Groot zijn toezegging ook strikt zal nakomen. De nieuwe eigenaar heeft zich ten slotte niets aangetrokken van de sommaties door de advocaat van Eredivisie om de auteursrechtelijke beschermde beelden te staken. Van Eredivisie kan niet worden gevergd dat zij genoegen neemt met een enkele toezegging van Kaffee de Groot en hebben belang bij een executoriale titel als stok achter de deur. Kaffee de Groot zal geen hinder ondervinden van het gebod en ook geen dwangsommen verbeuren, indien de toezegging nagekomen wordt. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Eredivisie toe.

IEPT20170208, Rb Oost-Brabant, Eredivisie v Kaffee de Groot

(Kopie originele vonnis)