Koylu Kip geen belang bij voorlopige voorziening van verbod gebruik merk en handelsnaam ‘KÖYLÜ’

Print this page 17-03-2017
IEPT20170315, Rb Zeeland-West-Brabant, Koylu Kip v Köylü Food
(Met dank aan Arnoud Martens, Van Benthem & Keulen)

Koylu Kip heeft onvoldoende spoedeisend belang bij verbod inzake gebruik van het teken KÖYLÜ door Köylü Food: onvoldoende onderbouwd dat gedaagden merk en handelsnaam nog in Nederland gebruiken ondanks toezegging

PROCESRECHT

Vonnis in incident in de zaak van Koylu Kip en Köylü Food. Zie ook het tussenvonnis, IEPT20161207.

Koylu Kip vordert dat de rechter een voorlopige voorziening zal treffen voor de duur van het geding omdat gedaagden inbreuk maken op het Benelux woordmerk en handelsnaam ‘KÖYLÜ’ c.q. KOYLU. Köylü Food vordert als meest verstrekkend verweer dat zij zich met het Benelux woordmerk ‘KÖYLÜ’ niet meer begeeft op de Nederlandse markt.

De rechtbank oordeelt dat ten aanzien van de ingestelde vordering die strekt tot het verbod van het gebruik van het merk noch van de handelsnaam, eiser geen spoedeisend belang heeft voor een toewijzing van een voorlopige voorziening. Koylu Kip heeft de stelling van Köylü Food, dat zij in Nederland geen producten meer levert noch onder de handelsnaam in Nederland actief is, onvoldoende onderbouwd. De stelling van Koylu Kip dat uit een verklaring van Basic-E-Markt blijkt dat Köylü Food onder de handelsnaam ‘KÖYLÜ’ nog steeds actief is in Nederland, maakt niet dat die verklaring de gestelde handelsnaaminbreuk onderbouwt. Dat dit handelsnaamgebruik verwarring omtrent de herkomst op zou leveren is door Koylu Kip niet gesteld. Het is niet aannemelijk geworden dat Koylu kip een zodanig groot belang heeft bij de gevorderde voorziening dat zij de afloop in de bodemzaak niet kan afwachten. De rechtbank wijst de provisionele vorderingen af.

IEPT20170315, Rb Zeeland-West-Brabant, Koylu Kip v Köylü Food


(kopie originele vonnis)