Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Petite Amélie auteursrechthebbende peuterbed is

Print this page 20-04-2017
IEPT20170413, Rb Oost-Brabant, Petite Amélie v Laagsteprijsgarantie

Petite Amélie kan geen auteursrecht doen gelden op ontwerp peuterbed: stelling dat het bed eigen ontwerp is na betwisting wederpartij onvoldoende onderbouwd en niet aannemelijk dat bed in opdracht Petite Amélie is ontworpen. Geen sprake van slaafse nabootsing: onvoldoende onderscheidend vermogen ten opzichte van eerdere aanbod.  Vorderingen met betrekking tot gebruik foto’s van het bed ook afgewezen: terughoudende toets geldvorderingen in kort geding niet doorstaan en geen belang bij verbod nu Laagsteprijsgarantie onthoudingsverklaring heeft getekend.

 

AUTEURSRECHT

 

Kort geding. Eiser Petite Amélie houdt zich bezig met de productie en het op de markt brengen van meubels en accessoires voor baby- en kinderkamers. Gedaagde Laagsteprijsgarantie voert een webwinkel waarop onder meer peuterbedden verkocht worden. Het geding draait om een peuterbed dat door Petite Amélie wordt  verkocht onder de naam “Leon”. Eind 2016 heeft Laagsteprijsgarantie zonder toestemming van Petite Amélie foto’s afkomstig van Petite Amélie van het bed “Leon” op haar website geplaatst ten behoeve van de verkoop van haar eigen peuterbed “Milène”. Volgens Petite Amélie is sprake van auteursrechtinbreuk dan wel slaafse nabootsing met betrekking tot het bed zelf en sprake van onrechtmatig handelen met betrekking tot het gebruik van de foto’s van het bed.

 

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen op grond van auteursrecht op het bed af. Volgens de rechter is onvoldoende aannemelijk gebleven dat het peuterbed “Leon” een eigen ontwerp van Petite Amélie is.  Laagsteprijsgarantie heeft dit namelijk betwist waardoor Petite Amélie volgens de voorzieningenrechter ‘niet kan volstaan met stellen’ maar zij haar stelling nader had moeten onderbouwen ‘bijvoorbeeld door het overleggen van van haar afkomstige tekeningen van het ontwerp’. Bij gebrek aan onderbouwing is volgens de voorzieningenrechter eveneens onvoldoende aannemelijk gebleven dat het bedje in opdracht van Petite Amélie is ontworpen.

 

Daarnaast is er volgens de voorzieningenrechter geen sprake van slaafse nabootsing.  De voorzieningenrechter overweegt wel dat degene die jegens een concurrent een beroep doet op slaafse nabootsing niet de ontwerper van het product hoeft te zijn. Het peuterbed “Leon” van Petite Amélie heeft volgens de voorzieningenrechter echter onvoldoende onderscheidend vermogen ten opzichte van de peuterbedjes die door andere aanbieders al eerder op de markt werden aangeboden.

 

Hoewel de voorzieningenrechter overweegt dat Petite Amélie terecht verontwaardigd is over het gebruik van haar foto’s zonder toestemming, worden ook de vorderingen met betrekking tot het gebruik van de foto’s van het bed van Petite Amélie worden afgewezen. Volgens de voorzieningenrechter kan de gevorderde schadevergoeding de terughoudende toets die geldvorderingen in kort geding ondergaan, niet doorstaan nu de schade onvoldoende is onderbouwd en niet is gebleken dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist. Het gevorderde verbod op het gebruik van de foto’s wordt wegens gebrek aan belang afgewezen nu Laagsteprijsgarantie onweersproken heeft gesteld dat zij het gebruik van de foto’s al maanden geleden heeft gestaakt en schriftelijk heeft verklaard dit gebruik gestaakt te houden.

 

In reconventie vordert Laagsteprijsgarantie rectificatie van een door Petite Amélie aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie verzonden brief, waarin wordt gesproken over het ongeautoriseerde gebruik van foto’s en kopiëren van productontwerpen door Laagesteprijsgarantie. De rectificatie wordt door de voorzieningenrechter toegewezen nu Petite Amélie geen gemotiveerd verweer heeft  gevoerd en in conventie is geoordeeld dat van een inbreuk op door Petite Amélie gestelde intellectuele eigendomsrechten geen sprake is.

 

IEPT20170413, Rb Oost-Brabant, Petite Amélie v Laagsteprijsgarantie

 

ECLI:NL:RBOBR:2017:2167