Populariteit, bekendheid of groot marktaandeel kunnen op zichzelf niet tot eigen gezicht op de markt leiden

IEPT20170519, HR, Allround v Simstars

Print pagina

(Met dank aan: Wim Maas en Charlotte Garnitsch, Taylor Wessing en Thijs van Aerde, Houthoff Buruma)

Oordeel hof dat Mi Moneda-hangers geen eigen plaats op de markt hadden niet onbegrijpelijk. Populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel kunnen op zichzelf niet ertoe leiden dat een product een eigen gezicht heeft op de markt: mate van populariteit of bekendheid en grootte van het marktaandeel kunnen immers evenzeer het gevolg zijn van bekendheid van de naam of het merk waaronder het product op de markt wordt gebracht, terwijl verbod op slaafse nabootsing geen bescherming tegen aantasting van de bekendheid van de naam of het merk beoogt te bieden.

 

SLAAFSE NABOOTSING

 

Cassatie tegen het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden van 24 november 2015 (IEPT20151124), waarin werd geoordeeld dat de Nikki Lissoni hangers van Simstars slaafse nabootsingen zijn van de Mi Moneda-hangers van All Round.. Zie ook de vonnissen van 12 maart 2014, 4 juni 2014 (IEPT20140604) en 16 juli 2014.

 

De Hoge Raad legt in 3.4.1 – 3.4.5 nog eens uit hoe het leerstuk van de slaafse nabootsing dient te worden toegepast. Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat het hof dat ten aanzien van het vereiste van een “eigen gezicht op de markt”  oordeelde dat All Round aannemelijk diende te maken dat de door Simstars genoemde producten uit het – ten tijde van het op de markt komen van de Nikki Lissoni-hanger bestaande – ‘Umfeld’ slaafse nabootsingen van haar Mi Moneda-hanger zijn, en dat zij zich voldoende heeft ingespannen de verhandeling op de Nederlandse markt van deze nabootsingen te doen beëindigen door het verzenden van sommaties of het aanhangig maken van verbodsvorderingen. Het oordeel van het hof dat All Round aan geen van beide eisen heeft voldaan is niet onbegrijpelijk en hoefde niet nader te worden gemotiveerd.

 

Over een aantal onderdelen van het cassatiemiddel overweegt de Hoge Raad dat zij miskennen dat populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel op zichzelf niet ertoe kunnen leiden dat een product een eigen gezicht heeft op de markt, in die zin dat het zich wat betreft uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt. De mate van populariteit of bekendheid en de grootte van het marktaandeel kunnen immers evenzeer het gevolg zijn van bekendheid van de naam of het merk waaronder het product op de markt wordt gebracht. Het verbod op slaafse nabootsing beoogt echter geen bescherming tegen aantasting van bekendheid van de naam of het merk te bieden.

 

IEPT20170519, HR, Allround v Simstars


ECLI:NL:HR:2017:938