Merkinbreuk onvoldoende aannemelijk voor toewijzing inzage en inbreukverbod

Print this page 09-03-2018
IEPT20180221, Rb Den Haag, L’Oréal v NRS

Inzage afgewezen: inbreuk op IE-recht dient voldoende aannemelijk te zijn, hiervan is bij gestelde levering van gedecodeerde parfumproducten aan [A] geen sprake wegens ernstige twijfel aan authenticiteit factuur, ook levering gedecodeerde producten aan ANS onvoldoende aannemelijk, ongeautoriseerde parallelimport onvoldoende onderbouwd. Inbreukvorderingen gelet op het bovenstaande eveneens afgewezen: onvoldoende onderbouwd.

 

PROCESRECHT - MERKENRECHT 

 

Eiser L’Oréal stelt dat NRS merkinbreuk maakt door verhandeling van gedecodeerde parfumproducten voorzien verschillende L’Oréal-merken. In de hoofdzaak vordert L’Oréal onder meer een verklaring van inbreuk en inbreukverbod. In het incident vordert L’Oréal inzage in de eerder in beslag genomen administratieve gegevens.

 

In het kader van de laatstgenoemde vordering overweegt de rechtbank dat  dat degene die inzage verlangt zodanige feiten en omstandigheden stelt en met reeds voorhanden bewijsmateriaal onderbouwt, dat ‘voldoende aannemelijk’ is dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt. Hiervan is naar het oordeel van de rechtbank zowel bij de  gestelde levering van gedecodeerde parfumproducten als bij de ongeautoriseerde parallelimport onvoldoende sprake. Gelet hierop worden ook de vorderingen in de hoofdzaak afgewezen.

 

IEPT20180221, Rb Den Haag, L’Oréal v NRS

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:2042