Geen verwarringsgevaar tussen woord-/beeldmerken "BOBO CORNET" en "OZMO CORNET"

Print this page 09-10-2018
IEPT20180417, GEU, Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret v EUIPO

Merkenrecht. Beroep tegen de beslissing van de kamer van beroep inzake de oppositieprocedure tegen het aangevraagde woord-/beeldmerk BOBO CORNET voor de klassen 29 (melkproducten), 30 (zoetwaren) en 32 (niet-alcoholische dranken). De oppositie was gebaseerd op het eerder geregistreerde internationale woord-/beeldmerk OZMO CORNET en werd door de kamer van beroep afgewezen omdat er geen verwarringsgevaar werd vastgesteld vanwege onvoldoende visuele, fonetische en begripsmatige overeenkomsten.

 

Het beroep faalt. Ten aanzien van de visuele vergelijking tussen het aangevraagde merk en het oudere merk wordt ten onrechte gesteld dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk niet de afbeelding is van het konijn dat een ijshoorntje vasthoudt maar het woordelement. Het woordelement van een merk dat bestaat uit zowel woord- als beeldelementen is niet automatisch het dominante element. De kamer van beroep mocht oordelen dat de afbeelding van het konijn dat een ijshoorntje vasthoudt twee derde van het merk inneemt en daarom een “particularly striking feature” van het merk is.

 

De kamer van beroep heeft verder terecht geoordeeld dat de woorden ‘bobo’ en ‘ozmo’ een grotere fonetische impact hebben dan het woord ‘cornet’, aangezien het eerste deel van de woordelementen van een merk meer aandacht trekt van de consument dan de daaropvolgende woordelementen (zie bijvoorbeeld de uitspraak van het Gerecht van 7 september 2006, Meric v BHIM (IEPT20060907)). Ook worden de woorden ‘bobo’ en ‘ozmo’ in alle relevante talen zeer verschillend uitgesproken vanwege hun verschillende eerste lettergrepen waardoor niet gesteld kan worden dat beide woorden hetzelfde ritme in de uitspraak hebben.

 

De kamer van beroep heeft geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te stellen dat de woorden ‘bobo’ en ‘ozmo’ geen betekenis hebben en dus geen enkel concept kunnen overbrengen. Hoewel het woord ‘cornet’ daarentegen wel een duidelijk concept omvat voor het relevante publiek dat de betekenis van dat woord begrijpt, kan ook dit geen begripsmatige overeenstemming opleveren gelet op de beschrijvende betekenis ervan.

 

“95 In the light of the dominant character of the rabbit holding the cornet in the mark applied for, the visual and phonetic difference between the marks in question with regard to the words ‘bobo’ in the mark applied for and ‘ozmo’ in the earlier international registration, and the secondary character of the word ‘cornet’ having regard to its position, its size and its descriptive character in relation to the other elements of the marks in question, the Board of Appeal was correct to find that there is no likelihood of confusion between those marks.”

 

T-648/16 – ECLI:EU:T:2018:194