Brief distributeur aan klanten voormalig opdrachtgever is geen misleidende reclame, oneerlijke handelspraktijk of oneerlijke concurrentie

Print this page 31-01-2019
IEPT20181120, Rb Midden-Nederland, Insulet v Ypsomed

Onderneming kan beroep doen op misleidende handelspraktijk (artikel 6:193(b) BW).  Onvoldoende aannemelijk dat in brief voormalig sub-distributeur aan Omnipod-gebruikers sprake is van misleidende mededelingen over verstrijken garantietermijn: niets wijst erop dat het voor benaderde Omnipod-gebruikers niet duidelijk was dat het verstrijken van de garantietermijn betrekking heeft op de PDM (waarna gebruikelijk is dat een nieuw apparaat wordt voorgeschreven) en niet op de POD’s. Onvoldoende aannemelijk dat brief voor gebruikers niet duidelijk is over vraag of gebruikers het Omnipod-systeem kunnen blijven gebruiken of verplicht zijn het Ypsopump-systeem te gaan gebruiken. Geen oneerlijke concurrentie, omdat onvoldoende aannemelijk is dat sprake is van duurzaam opgebouwd bedrijfsdebiet van de voormalig opdrachtgever (Insulet): Ypsomed heeft klantenbestand als exclusief distributeur in Nederland opgebouwd, niet aannemelijk dat klantenbestand aan Insulet toebehoort.

 

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN - ONEERLIJKE CONCURRENTIE

 

Kort geding. Insulet houdt zich bezig met de ontwikkeling, fabricage en wereldwijde verkoop van insulinepompsystemen, waaronder de zogenoemde “Omnipod”. Deze bestaat uit een “POD”, een infuusloos vervangbaar onderdeel dat door de gebruiker op het lichaam wordt gedragen en dat tot drie dagen insuline afgeeft, en een “PDM”, een apparaatje dat draadloos is verbonden met de POD en dat de insulinetoediening regelt. Op grond van een op 4 januari 2010 tussen Insulet Corporation en Ypsomed Distribution gesloten distributieovereenkomst met latere aanvullingen was Ypsomed Distribution wereldwijd de exclusieve distributeur van de Omnipod (behalve in de Verenigde Staten, Canada en Israël) en zodoende verantwoordelijk voor de marketing, distributie en verkoop van het Omnipod-systeem via haar sub-distributeurs. Deze distributieovereenkomst is op 30 juni 2018 beëindigd, waarna de werkzaamheden van Ypsomed door Insulet zijn overgenomen. Partijen hebben vervolgens samen een brief hebben opgesteld om klanten te informeren over de details van deze overdracht. Ypsomed heeft vervolgens een brief aan individuele Omnipod-gebruikers gestuurd over het verlopen van de garantieperiode van hun insulinepomp. Volgens Ypsomed is sprake van misleidende reclame c.q. een oneerlijke handelspraktijk c.q. oneerlijke concurrentie. De vorderingen worden afgewezen.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat onvoldoende aannemelijk is dat de in de brief aan de Omnipod-gebruikers sprake is van misleidende mededelingen over het verstrijken van de garantietermijn. Ook is onvoldoende aannemelijk dat de brief voor gebruikers niet duidelijk is over de vraag of gebruikers het Omnipod-systeem kunnen blijven gebruiken of verplicht zijn het Ypsopump-systeem te gaan gebruiken. Ten slotte wordt geoordeeld dat geen sprake is van oneerlijke concurrentie, omdat onvoldoende aannemelijk is dat sprake is van duurzaam opgebouwd bedrijfsdebiet van de voormalig opdrachtgever (Insulet). Het is namelijk niet aannemelijk geworden dat het door Ypsomed opgebouwde klantenbestand aan Insulet toebehoort.

 

IEPT20181120, Rb Midden-Nederland, Insulet v Ypsomed

 

ECLI:NL:RBMNE:2018:5712