Foto van publiek figuur op omslag van boek onrechtmatig doordat geen redelijke vergoeding was aangeboden

Print this page 14-02-2019
IEPT20181219, Rb Amsterdam, Foto omslag boek

Geen analoge toepassing beeldcitaatrecht nu evident is dat foto als versiering van omslag van biografisch boek dient: enige foto in het boek, afgedrukt over de volle omslag, ter communicatie van inhoud boek en kooplustopwekkend. Openbaarmaking foto onrechtmatig mede gelet op verzilverbare populariteit maar onvoldoende grond om  verdere openbaarmaking te verbieden: voorafgaand aan openbaarmaking geen redelijke vergoeding aangeboden en openbaarmaking foto doet geen afbreuk aan reputatie van het subject. Debat over de omvang van de redelijke vergoeding onvoldoende gevoerd waardoor standpunten nader dienen te worden onderbouwd: uit het overlegde rapport kan niet worden opgemaakt dat een vergoeding van € 15.000,00 en 14% van de bruto omzet exclusief BTW eerder is overeengekomen.

 

PORTRETRECHT

 

Gedaagde is een uitgeverij van boeken. In januari 2017 heeft zij een biografie uitgegeven met op de omslag een foto van een publiek figuur waarvan eisers de exclusieve rechten bezitten. Eisers hebben voor het gebruik van de foto geen toestemming verleend aan gedaagde.

De rechtbank oordeelt dat het beroep van gedaagde op analoge toepassing van het beeldcitaatrecht niet kan slagen omdat van een gerechtvaardigd citaat geen sprake is (IEPT19900622 en IEPT19920626). De foto is namelijk de enige foto in het boek en is afgedrukt over de volle omslag van het boek en wordt gebruikt om te communiceren over wie en wat het boek gaat. Daarnaast is het evident dat de foto een versiering is die kooplustopwekkend is bedoeld.

 

De rechtbank stelt verder dat het voor de hand ligt dat een biografie wordt geïllustreerd met een foto van het subject van de biografie. Met het oog op de informatievoorziening zou het daarom een onwenselijke ontwikkeling zijn als het onderwerp van de biografie zich tegen openbaarmaking van zijn portret zou kunnen verzetten. In beginsel moet openbaarmaking dan ook toelaatbaar worden geacht. De rechtbank oordeelt dat, gelet op de verzilverbare populariteit van het subject van de biografie, eisers in beginsel aanspraak kunnen maken op een redelijke vergoeding voor het gebruik van de foto. Nu voorafgaand de openbaarmaking geen redelijke vergoeding is aangeboden, concludeert de rechtbank dat openbaarmaking van de foto onrechtmatig is. De rechtbank acht deze onrechtmatigheid echter onvoldoende grond om verdere openbaarmaking te verbieden.

 

Wat betreft de vergoeding stelt de rechtbank dat deze in ieder geval recht zal moeten doen aan de mate van populariteit of bekendheid van de geportretteerde. Het debat over de omvang van de door eisers gestelde schade is echter nog onvoldoende gevoerd.

 

IEPT20181219, Rb Amsterdam, Foto omslag boek

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:9089