Geen definitieve wilsovereenstemming m.b.t. overeenkomst voor gebruik foto’s

Print this page 14-06-2019
IEPT20190318, Gerecht Curaçao, Building Depot

BDT heeft foto’s waarvan eiseres auteursrechthebbende is gebruikt. Geen overeenkomst tot stand gekomen m.b.t. gebruik foto’s: geen definitieve wilsovereenstemming.

 

AUTEURSRECHT - OVEREENKOMSTEN

 

Deze zaak gaat over het gebruik door BDT (en/of BDC, maar vooralsnog gaat het gerecht uit van gebruik door BDT) van foto’s die door eiseres zijn gemaakt en waarvan het auteursrecht bij haar rust. Dat laatste staat tussen partijen niet ter discussie. BDT stelt echter dat sprake is van een overeenkomst voor het gebruik van de foto’s. Zij slaagt er echter niet in om te bewijzen dat die overeenkomst daadwerkelijk tot stand is gekomen, waardoor het verweer faalt.

 

IEPT20190318, Gerecht Curaçao, Building Depot

 

ECLI:NL:OGEAC:2019:53